مرگ دختر 15 ساله زاهدانی به دلیل مصرف قرص های اشتباه

مرگ دختر 15 ساله زاهدانی به دلیل مصرف قرص های اشتباه

گوینده رادیوی زاهدان ، مجری رادیویی سیستان و بلوجستان با مصرف قرص های اشتباه تجویز شده به کام مرگ رفت .

خانم آیناز امید که یکی از مجریان موفق رادیو بود با مصرف قرص هایی برای درمان جوش صورت مرحوم شد .

مرحومه آیناز امید از 4 سالگی در کنار مادرش در رادیو کار میکرد و 4 سال نیز در برنامه نوجوان در رادیو برنامه اجرا کرد.

به نقل از مادر ایشان دکتر برای او قرص پردنیزولون تجویز کرده بود ، غافل از آن که کبد او ضعیف است و این قرص برای وی سم محسوب میشد .

بعد از 2هفته مصرف این قرص ها مادرش صبح به بالین وی رفته و دیده کلی خون در دهان دخترش جمع شده است .

به گفته مادر ایشان شدت جراحات و صدمات آنقدر زیاد بود که دختر ایشان به کما رفت و بعد از بیهوش شدن دیگر به هوش نیامد .

مادر آیناز امید با بیان اینکه همسرشان از دکتر شکایت کرده است معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گفته در حال پیگیری پرونده دخترتان هستیم .

مرگ دختر 15 ساله زاهدانی به دلیل مصرف قرص های اشتباه
مرگ دختر 15 ساله زاهدانی به دلیل مصرف قرص های اشتباه